WYSIWYG Web Builder

   Spelregels : wat iedereen zou moeten weten!


Waarom bestaan er spelregels?
We bridgen voor ons plezier. Sommige durven beweren dat de spelregels dat plezier verstoren.
Maar bedenk eens dat ook cafévoetbalploegen spelen voor het plezier - en de pintjes achteraf -
en ook volgens de internationale spelregels spelen: buitenspel is buitenspel enz.

Wat doet de wedstrijdleider (WL)?
Net omdat de einduitslag gevoelig is voor verkeerde rechtzettingen, zou het roepen van de
arbiter de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Een arbiter erbij halen wil absoluut niet
zeggen dat je de tegenspelers beticht worden van vals spel. Hij/zij zal eerst trachten de
gemoederen te bedaren om dan het probleem op te lossen.

Wanneer mag een speler vragen stellen?
- Alleen als het zijn beurt is om te bieden of te spelen.
- Herhaling van het (volledige) biedverloop mag alleen bij de eerste beurt om (bij) te spelen.
- Het eindbod mag gedurende het hele spel gevraagd worden.
- Speler komt gedekt uit om zijn partner de kans te geven nog vragen te stellen.
- Je mag geen vragen stellen om partner "wakker te maken"!

Moet ik verkeerde uitleg verbeteren of niet?
- De leider/dummy moet verkeerde uitleg van partner verbeteren voor de gedekte uitkomst.
- Tegenspelers mogen de uitleg pas verbeteren na het spel.

Wanneer is een kaart gespeeld?
- Tegenspelers: als ze zo gehouden is dat partner ze had kunnen zien.
- Leider: als ze zo gehouden wordt dat aangegeven wordt dat ze gespeeld is.
- Als ze genoemd werd.
- Een kaart van dummy is pas gespeeld als de leider ze genoemd of aangeduid heeft.
- Als de leider een kleur noemt zonder de hoogte te vermelden, moet de kleinste kaart in
  die kleur gespeeld worden. Dummy mag dus nooit vragen: "Welke?"!

Wat mag een dummy doen?
- Uitvoeren wat de leider hem opdraagt.
- Proberen een fout van de leider te voorkomen (bvb. uit verkeerde hand voorspelen).
- Vragen aan de leider (niet aan tegenspelers, die mogen het wel aan elkaar vragen) of hij in
  de lopende slag niet verzaakt.
- De WL roepen, maar niet als eerste wijzen op een onregelmatigheid.
- Na het beëindigen van het spel of na een claim is de dummy niet langer dummy.

Hoe zit het met claimen?
- Claimen mag volgens het reglement, dus dat mag niet geweigerd worden.
- Bij een claim wordt er niet doorgespeeld.
- Claimer moet meteen aangeven hoe hij de resterende kaarten zal spelen.
- Tegenstanders kunnen bezwaar aantekenen: als zij een lijn zien die de claimer zou kunnen
  volgen (dus als niet de volledige lijn gegeven werd)

Omgaan met de kaarten
- Tel de kaarten bij begin en einde van het spel, anders is een AS van 40 % mogelijk.
- Raak nooit de kaarten van een andere speler aan zonder diens toestemming.
- Steek de kaarten pas terug als er overeenkomst is over het aantal gewonnen slagen.

16 augustus 2016